Възможно ли е да се тъкат жици в косичка при полагане в устройството?

В случая на устройството полагаме сноп от 4 монтажни проводника от тип PV, напречно сечение от 1,5 mm.kv. и закрепете замазката към очите. Въпросът възникна по следния начин: могат ли да бъдат превърнати в плитка с косички или е строго забранено?

Зареждането ...

Един коментар

  • Admin

    Добре дошли! Не е забранено да се полагат жици в косичка, поне аз не знам нормативните документи. Монтажът трябва да елиминира или минимизира риска от повреждане на компонентите в експлоатация от нагряване, вибрации и шлайфане.

    отговор

Добавете коментар