Включване на лампи с един бутон

Моля, помогнете ми да прилагам схема за редуване на включване на серия крушки с един превключвател / бутон. Просто казано, те натиснаха бутона за първи път - първата светлина светна, пусна, угасна. Натиснаха го втори път - втората светлина светна, пусна я - угасна. И т.н. Но не забравяйте да работите в кръг - след включване и изключване на последната светлина, веригата трябва да премине към първата.

Зареждане...

един коментар

  • Admin

    Една лампа (или група лампи) използва импулсно (бистабилно) реле и един или повече бутони. Когато бутонът бъде натиснат, лампата се включва; когато бутона се натисне отново, лампата се изключва. Други лампи са свързани по подобен начин с помощта на такова реле. Не знам възможността да включите няколко крушки с един бутон, не съм срещал такава. Оставете тази тема, може ли някой да се натъкне и да ми каже.

    Отговарям

Добави коментар