Защо 200-ватова крушка гори по-ярко от 100-ватова крушка?

Свързваме 100-ватова крушка към 220-волтов контакт: тя е включена. Свързваме 200-ватова крушка към 220-волтов контакт: тя изгаря по-ярко, сама по себе си. Въпрос: във втория случай, в проводниците на контакта, електроните работят 2 пъти по-бързо или те стават 2 пъти повече Благодаря.

Зареждане...

един коментар

  • Admin

    Ток е количеството заряд, преминало през проводника за единица време. Тоест, съвсем просто, когато е включена крушка с мощност 200 W, два пъти повече електрони са преминали през проводник за същото време, отколкото когато е била включена 100 W крушка.

    Отговарям

Добави коментар