Кой триполюсен прекъсвач трябва да инсталирам върху алуминиев проводник 3 * 10 + 1 * 6 мм?

Какъв триполюсен прекъсвач е инсталиран на алуминиев проводник 3 * 10 + 6 мм с трифазна 380V верига?

Зареждането ...

Един коментар

  • Admin

    Добре дошли! Според PUE, за един трижилен кабел с алуминиеви проводници, положени в тръбата, максималният допустим ток е 38A. Но с увеличаване на дължината на линията допустимият ток намалява поради увеличаване на неговото съпротивление. Накратко, ако използвате машината на 32А - най-вероятно няма да има проблеми.

    отговор

Добавете коментар