Зареждането ...

Един коментар

  • Admin

    Нуждаем се от трифазен вход, той пасва на триполюсен прекъсвач - защитно устройство за вход, той се избира въз основа на напречното сечение на входния кабел, както и границата на мощност, до която сте ограничени. След това идва един трифазен прекъсвач за захранване на контакта с напрежение 380 V. След това разпределете товара равномерно по всички фази и поставете прекъсвача на всяка линия на окабеляване. Изберете машини също въз основа на напречните сечения и натоварванията на кабелите.
    Обърнете внимание също така, че в допълнение към автоматичните машини за безопасност е необходимо да се инсталира RCD, който изпълнява пожарна функция, а също така да предпазва от токов удар в случай на повреда на окабеляването или електрическия уред. Или вместо RCD и автоматична машина - дифавтомат, който комбинира функциите на две защитни устройства.

    отговор

Добавете коментар