Как да свържете 2 товара с време за закъснение за включване?

Моля, помогнете. Имате нужда от превключващо устройство за 2 товара със средната позиция на контактора. Натоварването е не повече от 50 W, устройство за 220v. След превключване на устройството на лявото или дясното рамо, устройството трябва да има забавяне във времето за изключване на товара от 0 до 1 минута, приблизително. С уважение към вас. Наистина ще чакам вашите съвети.

Схема на свързване на товара чрез реле за време

Зареждането ...

Един коментар

  • Admin

    Тази опция може да се реализира на два контактора и две времеви релета със закъснение при изключване. Един контактор захранва напрежение за натоварване 1, задаваме релето време последователно с контролната бобина на първия контактор. Същото нещо - вторият контактор подава напрежение за зареждане 2, второто време реле последователно с бобината на втория контактор. За контрол можете да поставите контролния ключ с връщане, който има три позиции - средната стойност е нула, а когато се отклонявате от лявата страна включва един товар, когато се отклонявате от дясната страна - вторият товар. Или сложете два бутона за включване на 1 и 2 товара. Е, осигурете бутон за изключване за всеки случай.

    отговор

Добавете коментар