Основните причини за прекъсване на захранването

Има много причини за изключване на електричеството не само в частни къщи и апартаменти, но дори и в предприятия. Самият процес на прекъсване на захранването трябва да бъде придружен от предупреждения и само в някои случаи светлината може рязко да изчезне без предупреждение. В тази статия ще се опитаме да разгледаме възможно най-подробно какво могат да изключат електричеството в частна къща и апартамент, както и какво да направите, за да решите проблема.

Технически причини

Като начало ще разгледаме в кои случаи светлината се изключва по технически причини:

  1. Планирани основни или текущи ремонти на отделни съоръжения, както и на всички електрически съоръжения. В договора между доставчика на електроенергия и директно потребителя трябва да се посочи продължителността на изключването. По правило тя е 72 часа годишно, но без прекъсване е разрешено обеззаразяване на частна къща или апартамент за не повече от 24 часа. Преди ремонтните дейности потребителите трябва да бъдат уведомени чрез предизвестие.Електрически ремонт
  2. Частична или пълна повреда в системата за електрозахранване. С други думи, спешен случай. В този случай мога да изключа светлината без предупреждение за неопределено време, докато не се елиминира инцидентът. Тук никой не е в безопасност.Аварията на електропровода
  3. Неблагоприятни метеорологични условия, природни бедствия, извънредни ситуации. Те също са посочени като спешни случаи, при които е разрешено обеззаразяването на апартамента или къщата без предупреждение.
  4. Незадоволително състояние на електрическата мрежа на потребителя. Ако има електрическо окабеляване в апартамент или жилищна сграда, което може да доведе до злополука или авария, потребителят има право да изключи електричеството, докато не бъдат разрешени проблемите. Решението да се изключи светлината е на представителя на Rostekhnadzor или на жилищната инспекция. Не забравяйте да изключите електричеството трябва да бъде придружено от известие.
  5. Промяна на мрежовата компания, в резултат на което задължението да доставя електроенергия на къщи се премахва от предишни доставчици.

Икономически причини

Най-честата причина, която може да изключи тока в апартамента или в страната, е дълга. Ако ти изключи светлината за неплащане без предупреждение, можете да напишете жалба, като Според закона, за да спрете доставката на електроенергия, трябва да направите следното:

  1. Дългът трябва да бъде 3 или повече месечни плащания за светлина.
  2. 30 дни преди спирането е необходимо да се предупреди потребителят за намерения.
  3. Ако след посочения период дългът не е погасен, издайте разписка при получаване, която показва, че след 3 дни светлината ще бъде изключена, ако преди това дългът не е изплатен.

Само на тази основа те могат да лишат потребителя от правото да използва електричество.

От останалите икономически причини има нерегистрирано използване на електрическата мрежа, неоторизирана връзка (без изпълнение на договор за електрозахранване), както и грубо нарушение на клаузите на този договор. Освен това може да се стигне до спиране, ако потребителят използва мощно оборудване, което надвишава техническите характеристики на електрическата мрежа. В този случай те имат право да изключат електричеството и в допълнение да привлекат потребителите към наказателна или административна отговорност, но преди всички действия трябва да бъдат изпратени уведомление.

Ако не знаете защо светлините бяха изключени в апартамента или в страната, препоръчваме ви да се обадите на управляващата компания или в крайни случаи на спешната служба на града. В резултат на това ще можете да разберете причината и продължителността на изключването.

Накрая препоръчваме да гледате полезно видео по темата:

Това е всичко, което исках да ви кажа по този въпрос. Сега знаете защо те могат да изключат електричеството в апартамент и частна къща.

Ще бъде интересно да прочетете:

(2 гласа)
Зареждане...

Добави коментар