Определения за заземяване и заземяване в подовата плоча

Нова сграда, стартира ремонт. Влизане в апартамента 3 проводника (розово - фаза, както и бяло и зелено). Бялото се огъва и към розовите и зелени разработчици е свързан бойлер. В подовия щит зеленото се завинтва към тялото, а бялото и розовото излизат от тезгяха. Не мога да разбера кой проводник е нулев и кой заземен.

Зареждане...

един коментар

  • Admin

    Ако розовото и бялото излязат извън брояча, тогава това означава фаза и нула. Ако зеленото в подовата плоча е завинтено към тялото, тогава това е земята. Вероятно при свързване на котела е направил грешка. За да избегнете грешки, е по-добре да поканите електротехник, който да провери дали връзката е правилно направена в панела. По принцип земята трябва да бъде свързана не от тялото на екрана, а от отделна заземяваща шина.

    Отговарям

Добави коментар