Възможно ли е да свържете вентилатор успоредно на осветителното тяло, ако превключвателят прекъсне нулата?

Максим пита:
Свързвам вентилатора успоредно с крушката, превключвателят разбива нулата (няма възможност за повторно презареждане). И сега индикаторът, когато светлината е изключена, показва на два проводника, които трябва да захранват вентилатора, две фази, когато светлината е включена, след това фаза и нула. Възможно ли е да свържете вентилатор към тези проводници или мога ли да повторя нещо?

 

Отговорът на въпроса:
Можете да се свържете! Фазата ще бъде на два проводника към превключвателя. Фазата до нула през товара е постоянно свързана. Можете да опитате да преработите в полето за разпространение.
Зареждането ...

Добавете коментар