Възможно ли е да свържете линиите на гнездата и осветлението в една разпределителна кутия?

Мухтар пита:
Добре дошли! Ние правим електрическата инсталация на апартамента със собствените си ръце. Правим според очакванията - изходящата група е отделна от леката. Разклонителните кутии за всяка група имат свои собствени. Но има няколко места, където са разположени един до друг. Въпросът е: възможно ли е да се правят кабелни връзки на светлинни и гнездови групи в една разклонителна кутия, без да се смесват групите помежду си? Благодаря ви
Отговорът на въпроса:
Добре дошли! Няма изисквания, които да забраняват това, забранено е да се сглобяват междурезервационни вериги (глава 2.1, PUE стр. 2.1.15, 16), съответно, и ги поставете в една кутия и някои други вериги. Защо се тревожиш?
Зареждането ...

Добавете коментар