Може ли двупроводен кабел да бъде свързан към заземен щепсел?

Добър ден. Кучето гриза жица от стар нагревател, има две вени с бял цвят. Има и проводник от компютъра, който е бил нагънат от кучето, този, който вече има три ядра - бяло, синьо и зелено-жълто, самата щепсела е твърда, не може да бъде разглобена. Всъщност възможно ли е да се свържат две бели вени с бяла и синя вена и може ли да се изолира жълто-зелено и каква е опасността?

Зареждане...

Един коментар

  • Admin

    Здравейте! Ако нагревателят не осигурява заземяване на корпуса, тогава можете просто да свържете два проводника на фазовия и неутралния проводник и да изолирате жълто-зеления проводник. Но преди да свържете двата кабела, е необходимо да се обърне внимание на напречното сечение на нагревателния проводник и жицата от компютъра. Мощността на компютъра е по-малка от мощността на нагревателя и, най-вероятно, напречното сечение на жицата от компютъра няма да е достатъчно за зареждане на нагревателя и проводникът може да се нагрее, което може да доведе до повреда.

    Отговарям

Добави коментар