Какви са пречките в електрическата мрежа и как да се предпазите от тях

Смущенията в захранващата мрежа могат да пречат на приемането на сигнали от различни видове: звукови, визуални и много други. Източниците на намеса могат да бъдат както външни, така и вътрешни фактори. За да се премахнат смущения в електрическата мрежа, е необходимо да се разбере какво ги причинява. Разбирането и анализирането на причините ще ви помогне да ги премахнете или предотвратите. Помислете какви източници на намеса съществуват.

Класификация на смущения

Има два най-често срещани типа смущения в енергийните мрежи: импулсна и високочестотна. Импулсният шум е създаден от човека и е естествен. Появата на импулсна интерференция се дължи на въздействието на природни явления, например по време на разряди на мълнии близо до електрическото окабеляване.

Произведени от човека смущения, например, когато голям брой потребители са свързани към мрежата едновременно. Причината за човешкото вмешателство може да бъде и злополука в подстанцията.

Високочестотните смущения обикновено се появяват по същите причини като пулса. Невъзможно е да се премахнат, тъй като появата им в мрежата се дължи на включването на голям брой домакински електрически уреди в електрическата мрежа.

Разликата между импулсни и високочестотни смущения е честотата и времето на експозиция. Импулсният шум включва краткосрочно увеличение на амплитудата на напрежението до стойност 4000-6000 Волта. Времето на експозиция е до 1 микросекунда. Електронните устройства не са проектирани да издържат на напрежения с такава величина и не могат да осигурят необходимата защита на оборудването. За да стандартизира това явление, Международната електротехническа комисия въведе специален стандарт за симулиране на импулсен шум.

Високочестотните смущения не се определят от времето и амплитудата. Честотен диапазон от 100 Hz до 30 MHz. Импулсният сигнал изкривява входното напрежение 220V и честотата 50 Hz и това се отразява на работата на телевизията, мониторите, аудио оборудването и други електрически устройства.

Методи за защита

Намесата в електрическата мрежа може да възникне по всяко време, което ще доведе до неприятни моменти и загуби. Например, ако работите на компютър, тогава важни текстови данни могат да изчезнат. За да се избегне това, е необходима защита от такива явления.

Защитно оборудване

Отлично решение в този случай би била защита с непрекъсваемо захранване (UPS). След като захранването е изключено, батерията остава работеща поне десет минути. Това ще бъде достатъчно, за да запазите всички важни документи и програми. Също така такъв източник на енергия служи като защита срещу напрежения. за как да изберем UPS, разказахме в отделна статия.

Защитата от смущения в мрежата може да се направи и по-евтин начин: приложение мрежови филтри, Такова устройство ще може да спасява устройства, които са свързани към електрическата мрежа от прекъсвания на електрозахранването и смущения.Защитата по такива начини ще спести устройства и намесата в мрежата ще бъде безвредна за тях.

Методи за измерване

Измерването на шума в мрежата се извършва от специални устройства. Но ако няма такива устройства, тогава трябва да се приложат допълнителни специфични мерки.

По правило устройство, което трябва да измерва смущения в електрическата мрежа, ще се захранва от същия източник, който трябва да бъде измерен. Ако свържете кабелите неправилно, ще възникнат грешки при отчитане на показанията. Фигурата по-долу показва схемата на свързване на устройството, с което ще се извърши измерването:

Верига за измерване на шума

Осцилоскоп се използва и за измерване на смущения. Ако има тръба за съхранение, устройството ще може да направи измерване. за как да използвате осцилоскопа Разказахме в отделна публикация.

Сега знаете какво причинява смущения в електрическата мрежа и как да се предпазите от тях. Надяваме се предоставената информация да ви е била полезна!

Със сигурност не знаете:

(7 гласа)
Зареждането ...

Добавете коментар