Как да фиксирате гнездото в стена от бетон?

Юджийн пита:
Кажи ми, моля те. Как надеждно да инсталирате вътрешен контакт или превключвател в шлаково-бетонна стена? Това е шлакобетонна стена. Трябва да излязат с дървени блокове, убити в стената. И дори това не помага. Те започват да залитат много. "Антените" отстрани на гнездата или превключвателите не помагат. Нищо, за да се задържи. „Разтваряйте“ ги и стената се търкаля от двете страни.
Отговорът на въпроса:
Добре дошли! Опитайте се да направите кладенци за розетата, след като пробиете, земята, за да "вземете" повърхността, и след това поставете розетата върху алебастър.
Зареждането ...

Добавете коментар