Как да вземете показания от електромер, ако са инсталирани токови трансформатори?

Виталий пита:
Уредът показва натоварване от 900 вата. Инсталиран е токов трансформатор 300/5. 900 разделени на 1000 = 0,9 кВт и умножени по 60 (300/5), в крайна сметка получаваме товар от 54. 54 какво? Кажете ми мерната единица
Отговорът на въпроса:
Ако разделите Единицата на измерване или умножете по TIMES (и 300/5 = 60 - това е точно получените времена, толкова пъти повече, толкова пъти се трансформира). Това е 54 кВт.
Зареждането ...

Добавете коментар