Как да направим отделно включване на потребителите от генератора?

Слагам генератора (синхронен), често изключвам светлината. Необходимо е да изключите електрическия котел, когато общото напрежение е прекъснато, но за да може кладенецът и циркулационната помпа да работят. Знаеш ли теорията как се прави?

Зареждане...

Един коментар

  • Admin

    Първата опция - можете ръчно да изключите котела от мрежата, преди да превключите захранването към окабеляването от генератора. Вторият вариант е да свържете електрическия котел от главната мрежа и други консуматори, които трябва да бъдат захранвани от генератора в случай на прекъсване на електрозахранването, захранвани от превключвателя. Самият кръстосан превключвател трябва да бъде свързан с един вход към основното захранване, с друг вход към генератора. По този начин, в случай на прекъсване на захранването, котелът се дезактивира, тъй като е свързан само от основната мрежа, а за да доставите захранване на кладенеца и помпа, ще трябва да превключите захранването към генератора с превключвател.

    Отговарям

Добави коментар