Как да свържете две мощни устройства към един контакт, така че нищо да не изгори?

Виктор пита:
Добър ден Трябва да свържете 2 устройства, всяко от които консумира 600 вата. Съветски гнезда без заземяване. Замяната на контакта с нов без заземяване ще помогне да се свържат 2 устройства към 1 контакт, така че мощността ще бъде 1200 вата. Кой е най-добрият начин да действате, за да не изгорите и да не останете без светлина, като същевременно не провеждате заземяване? (Възможно е да се свържете към 2 гнезда)
Отговорът на въпроса:
Добър ден Всички модерни гнезда издържат на токове до 16А, което е с мощност 3,5 киловата, а съветските са с мощност 10А (2,2 кВт) и 6А (1,2 кВт). Да, гнездото е по-добре да се замени. Но ако проводниците ви до контакта са много тънки, тогава не трябва да се надявате на 16А. Независимо от това, 1200 вата е около 6А и мисля, че всичко ще е наред.
Зареждането ...

Добавете коментар