Как да свържете димер към превключвател с две групи?

Олег пита:
Здравейте, възможно ли е да свържете димер към двоен превключвател? С един превключвател за регулиране на цялата осветена светлина. Тук имам 7 лампи, 3 на един превключвател 4 на другия, бих искал да го регулирам отделно, когато се включва отделно.
Но не мога да разбера как да направя това, идеята, че само при инсталиране на два димера на всеки превключвател може да се направи. Ако това не е възможно, свържете един димер към двоен превключвател, за да регулирате осветлението отделно, възможно ли е да свържете един димер към двоен превключвател и да регулирате всички лампи? Схемата за връзка представлява интерес.
Отговорът на въпроса:

Вариант 1: свързвате го ПРЕДИ превключвателя към входящата фаза - след това регулирайте всички лампи наведнъж.
Вариант 2: отделно свържете всеки димер към всяка от линиите, оставяйки превключвателя към лампите.
Димери с няколко канала не се натъкнаха на мен. Следователно, изходът постави два димера. И ако ги поставите на всяка група лампи, тогава защо са превключвателите? Димер в позиция 0 също отваря веригата.
Зареждането ...

Добавете коментар