Как да свържете сензори с различни напрежения към един и същ източник на енергия?

Леонид пита:
Добър ден Имам нужда главно от 12V DC (постоянно напрежение). Но в паспортите на сензорите има 24V DC, а в някои 10-30V DC. Когато сте свързани към тях, 12V DC - достатъчно сензори за напрежение или не?
Отговорът на въпроса:
Здравейте! Ако е посочена една стойност - 24 VDC, това е точно това, което е необходимо, не знам как ниското напрежение ще повлияе на сензорите ви и ако е посочен диапазон от тип 10-30 VDC, то може да се захранва от 12V, защото попада в този диапазон.

Ако има малко сензори с “други” напрежения, купете табла с импулсни преобразуватели. Те не са скъпи (100-200 всеки) и задават необходимите напрежения на всеки от сензорите.

Ако има повече сензори с 24V захранване, поставете захранващия блок на 24 или повече волта и регулирайте напрежението на сензорите, като използвате линейни стабилизатори тип "Krenka" (серия L7805, 7812 и други подобни).

Зареждане...

Добави коментар