Какво ще се случи с електромера, ако заземяващият проводник е свързан към нула?

Здравейте! Имаме нужда от специалист (електротехник), който да изясни ситуацията в съда: в панелното помещение, заземяващият проводник на един апартамент беше погрешно свързан с неутралната жица на съседния апартамент. Какво влияние може да има това върху работата на електромери? Благодаря!

Зареждане...

един коментар

  • Admin

    Това няма да има никакъв ефект, тъй като през заземяващия проводник не протича ток - той изпълнява защитна функция. В съответствие с изискванията, защитният проводник е свързан към отделна заземяваща шина. Това се дължи единствено на изискванията за надеждност на заземяването, непрекъснатостта на заземяващия проводник. Подобна връзка е нарушение, но последствията от това нарушение са ненадеждността на заземяването на апартамента, където отива този заземяващ проводник. Това не се отразява на счетоводството.

    Отговарям

Добави коментар