Токов удар при свързване на устройства от два различни контакта

Едното гнездо е заземено (заземено устройство без верига 5 метра дълбочина), второто гнездо не е заземено. Ако свържете две устройства към различни гнезда и влезете в контакт с металните части на тези устройства, тогава той започва да се прищипва с ток. Ако свържете устройствата към всеки един контакт, той не се удря. Каква е причината?

Зареждането ...

Един коментар

  • Admin

    Това е токов удар или потенциал? Измерете разликата в случаите с волтметър и споделете резултата с нас.

    отговор

Добавете коментар