Прекъсвачът е включен, но няма светлина - какво да правя?

Затворихме фазата и нулата от изхода. Избиха машини от домашната охрана. Включете, все още няма напрежение. Жилищната сграда. Какво да правя

(1 гласа)
Зареждането ...

2 коментара

  • Admin

    Ако машините са включени, но няма напрежение в контакта, това означава, че това ще се повреди. Кабелът може да изгори в точката на свързване към изхода, на кръстовището в разклонителната кутия или кабелното ядро ​​в стената да се счупи. Поканете електротехник да намери повредата и да я отстрани.

    отговор
  • Яна

    Машините са включени, храната е подходяща и има изход, но няма светлина, която може да бъде - контактите са на мястото си и цяло.

    отговор

Добавете коментар